Canal-U

Mon compte

BOSCH I ROURA Eva

Eva Bosch i Roura est doctorante au Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona (Espagne). Elle a soutenu, en 2012, un mémoire de Master intitulé "Aspectes fonològics del català de la comarca de la Selva".


 
FMSH
 
Facebook Twitter
Mon Compte