Conférence

Kuzeybatı Anadolu’da, Neolitik Dönem'de hayatta kalma stratejisi mi üretimde uzmanlaşma mı?

Réalisation : 5 juin 2015 Mise en ligne : 5 juin 2015
  • document 1 document 2 document 3
  • niveau 1 niveau 2 niveau 3
  • audio 1 audio 2 audio 3
Descriptif

Kuzeybatı Anadolu’da Neolitik Dönem’in başlangıcı ile ilgili araştırılan yerleşimlerin sayısı fazla değildir. Bu ilk tarımcı toplulukların tarımsal ürünlerini besin haline getirmeleri için aletlere ihtiyaçları vardı. Kazılardan neredeyse en az hasarla elimize ulaşan malzemelerden biri olan taş aletler, bize bu toplulukların günlük yaşamları hakkında önemli detaylar verebilmektedir. Avrupa arkeolojisinde en fazla irdelenen konulardan biri olan, ‘prehistorik topluluklarda uzmanlaşma’nın olup olmadığını bu taş aletlerin üretimindeki ayrıntılardan çıkarabiliriz. Yerleşim tarihleri M.Ö. 6 bin ile 7 bin arasında olan neolitik köy evlerinin içlerindeki düzen, aletlerin yerleri, yapım şekilleri/teknolojileri, evlerin yakın çevrelerindeki kaynakların kullanım biçimleri ile gündelik yaşama ait bilgiler, bize bu toplulukların “uzmanlaşma” denilen olguya ne kadar yakın ya da uzak olduklarını göstermektedir.

Intervenants
Thèmes
Notice
Contacter

Sur le même thème