Canal-U

Mon compte

BAGIRZADE Sugra

Sugra BAGIRZADE est une actrice et peintre-floriste célèbre en Azerbaïdjan.

Dès son enfance, sa vie a été liée au monde de l'art, notamment grâce à son interprétation de la chanson "Cucelerim" ("Djudjelerim"- Mes poussins) qui a connu un brillant succès non seulement en Azerbaïdjan mais également au-dela de ses frontières. Mais c'est surtout comme ingénieur, suite à ses études, que Sugra BAGIRZADE fait ses débuts au Studio Cinématographique d'Etat "Azerbaïdjanfilm". De par son talent artistique, elle est, par la suite, invitée à tourner dans de nombreux films, s'inscrivant ainsi dans l'histoire du cinéma azerbaïdjanais. Des années plus tard, sa passion pour l'art floral se transforme en un véritable métier, celui de peintre-floriste, qui lui apporte aussi de la gloire.

Sugra BAGIRZADE nous accueille dans son studio aux murs fleuris - entièrement couverts de tableaux de fleurs.

Site dédié à Sugra BAGIRZADE http://www.artsugra.com/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Suğra BAĞIRZADƏ Azərbaycanın tanınmış aktrisası, florist-rəssamıdır.

O, uşaqlıqdan həyatını incəsənətə bağlamışdır. Onun ifasında “Cücələrim” mahnısı doğma Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da böyük şöhrət qazanmışdır. Suğra BAĞIRZADƏ ixtisasca mühəndisdir, “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında texniki şöbənin baş mühəndisi vəzifəsində işləyir. Özünün aktyorluq istedadına görə uğurla kinoda çəkilib. Onun əvvəllər güllərlə işləmək həvəsi kimi başlanan xobbisi tədricən daha bir peşəyə keçdi. Təbii güllərdən yaratdığı kompozisiyalar ona florist-rəssam şöhrətini gətirdi.

Suğra BAĞIRZADƏ -yə həsr olunmuş sayt http://www.artsugra.com/


 
FMSH
 
Facebook Twitter
Mon Compte