ĐẶNG Nhật Minh

Mise en ligne : 16 février 2014
  • niveau 1 niveau 2 niveau 3
  • audio 1 audio 2 audio 3
  • document 1 document 2 document 3
Entretien avec Đặng Nhật Minh, réalisateur vietnamien

Vidéos

Entretien avec Đặng Nhật Minh, réalisateur vietnamien
Entretien
00:24:27
Entretien avec Đặng Nhật Minh, réalisateur vietnamien

Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế của Điện ảnh châu Á năm 2014 ở thành phố Versoul, chúng tôi đã có dịp được trò chuyện với ông Đặng Nhật Minh, một trong những nhà đạo diễn sản xuất phim xuất sắc