TRAN Quang Hai

Mise en ligne : 10 octobre 2013
  • niveau 1 niveau 2 niveau 3
  • audio 1 audio 2 audio 3
  • document 1 document 2 document 3
Âm nhạc Việt Nam từ những ngày đầu đến nay

Vidéos

Âm nhạc Việt Nam từ những ngày đầu đến nay
Entretien
00:38:52
Âm nhạc Việt Nam từ những ngày đầu đến nay
Trâǹ
Quang Hai

Sinh trưởng trong một gia đình với 5 thế hệ đi theo dòng nhạc truyền thống dân tộc, nhà âm nhạc – dân tộc học Trần Quang Hải không chỉ đến với dòng nhạc mang âm hưởng truyền thống bằng tính kế thừa và

La musique vietnamienne depuis ses origines jusqu'à nos jours
Entretien
01:14:22
La musique vietnamienne depuis ses origines jusqu'à nos jours
Trâǹ
Quang Hai

De la passion de sa vie, de ses connaissances larges et profondes et de son talent exceptionnel en musique, TRAN Quang Hai, ethnomusicologue, retraité du CNRS (Centre de recherche en Ethnomusicologie)