Entretien
Chapitres
Notice
Lieu de réalisation
Fondation Maison des Sciences de l'Homme - ESCoM-AAR - Réseau Asie - 190 avenue de France, 75013 Paris, France
Langue :
Vietnamien
Crédits
Elisabeth de PABLO (Réalisation), Thi Thanh Tam DO (Réalisation), Thi Thuong LE (Réalisation), Cong Khanh NGUYEN (Réalisation), FMSH-ESCoM (Production), Quang Hai Trâǹ (Intervention)
Conditions d'utilisation
Tous droits réservés.
Citer cette ressource :
Quang Hai Trâǹ. FMSH. (2013, 10 octobre). Âm nhạc Việt Nam từ những ngày đầu đến nay , in TRAN Quang Hai. [Vidéo]. Canal-U. https://www.canal-u.tv/92093. (Consultée le 21 février 2024)

Âm nhạc Việt Nam từ những ngày đầu đến nay

Réalisation : 10 octobre 2013 - Mise en ligne : 10 octobre 2013
  • document 1 document 2 document 3
  • niveau 1 niveau 2 niveau 3
Descriptif

Sinh trưởng trong một gia đình với 5 thế hệ đi theo dòng nhạc truyền thống dân tộc, nhà âm nhạc – dân tộc học Trần Quang Hải không chỉ đến với dòng nhạc mang âm hưởng truyền thống bằng tính kế thừa và phát huy từ đại gia đình mà còn bằng cả niềm đam mê, bầu nhiệt huyết và tài năng.

Thông qua buổi trò chuyện cởi mở, TQH đã giới thiệu đến chúng ta chiều dài lịch sử nền âm nhạc Việt Nam từ thuở đầu cho đến tận ngày nay. Từ đó, TQH đã mang đến cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về âm nhạc truyền thống dân tộc, được thể hiện qua các loại nhạc cụ, các loại hình – thể loại khác nhau, nét đặc trưng về âm sắc – thanh điệu của mỗi vùng miền… Kèm theo đó, xen lẫn với những lí giải sâu sắc, ông còn đưa ra các ví dụ minh họa cụ thể bằng cách thể hiện một vài khúc ca, điệu nhạc truyền thống.

Mặt khác, nhà âm nhạc học cũng thể hiện những nỗ lực cũng như là sự băn khoăn trong việc bảo tồn nền âm nhạc truyền thống nước nhà, mà trong đó cả những thể loại được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể” như Nhã nhạc cung đình.

>> Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập vào http://tranquanghai.com/

-------

TRAN Quang Hai, est né à Linh Dong Xa (Vietnam), il est issu d’une famille de musiciens traditionnels depuis cinq générations. En 1968, il entre comme ethnomusicologue au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) jusqu'en 2009, où il prend sa retraite. Son domaine de recherche est la musique vietnamienne, la musique asiatique, et le chant diphonique sibérien.

Il est membre de nombreuses sociétés scientifiques dans le domaine de l'ethnomusicologie : Société d’Ethnomusicologie aux Etats-Unis depuis 1969, Conseil international de Musique Traditionnelle – ICTM depuis 1971 et membre du bureau exécutif depuis 2005, Société Française d’Ethnomusicologie comme membre fondateur depuis 1985, Société international de Guimbardes comme membre fondateur depuis 2000, ...

Il a publié beaucoup de CD sur la musique traditionnelle du Vietnam (Grand Prix du Disque Charles Cros en 1983), de DVD sur le chant diphonique (2004, 2005, et 2006) et sur la musique du Vietnam (2000, 2009), un film sur sa vie (2005), et quelques centaines d’articles sur les musiques du monde et le chant diphonique.

Il a reçu la médaille de Cristal du CNRS (1995), la médaille du Chevalier de la Légion d’Honneur (2002), et la médaille d’honneur du Travail, catégorie Grand Or (2009).

Intervention

Dans la même collection

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

Sur le même thème