Conférence

İmparatorluk Demiryolları'nda Tren Kazaları 1858-1908

Durée : 00:56:22 -Réalisation : 30 mai 2017 -Mise en ligne : 30 mai 2017
  • document 1 document 2 document 3
  • niveau 1 niveau 2 niveau 3
  • audio 1 audio 2 audio 3
Descriptif

Dans le cadre du séminaire « Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman »

19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren İmparatorluk sınırları içerisinde inşa edilmeye başlanan demiryolları ve çevresinde asayiş ve sükunet sağlamak amacıyla, 11 Haziran 1867’de Demiryolu usûl-ü zabıtasına dair nizamname kabul edilmiş ve hukuki ve askeri araçlarla bu alanda düzen ve kontrol sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak demiryolu inşası sonrası oluşan yeni çevrede Osmanlıların raylar üzerinde yürümek gibi pratikleri, milliyetçiliğin yükselmesiyle değişen siyasi konjoktürde İmparatorluk yönetiminin simgelerinden biri olan trenler ve raylara yapılan saldırılar, insan ve teknolojik etmenli kazalar, hayvanların alana girişleri ve hava koşulları gibi seyrüseferi engelleyen etmenlerle öngörülenin aksine kontrol edilmesi kolay olmayan bir çevre ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda bu sunum, bir mekân olarak demiryolu ve çevresine odaklanarak, Osmanlı İmparatorluğu’nda ekonomik gelişme, bürokratik kontrol ve siyasi bütünlüğün teminatlarından biri olarak görülen demiryollarının kontrol ve korunmasında ortaya çıkan sorunlardan biri olan ve trenlerin raylar üzerindeki güvenli seyahatlerini engelleyen kazaları ele alacaktır.

Intervenant
Thème
Notice
Contacter

Dans la même collection

Sur le même thème